İngilizce Aile Bireyleri Nasıl Tanıtılır?

by admin

İngilizce temel becerilerde kendinizi ve aile bireylerinizi tanıtmak önemli bir yere sahiptir. Bu tanıtımlar, İngilizce başlangıç seviyesindeyken kelime çeşitliliği sayesinde kelime haznenizi, kalıp çeşitliliği sayesinde de dil bilginizi geliştirmesi açısından büyük önem taşır.

Aile denildiğinde her dilde karşılığı olan çekirdek aile üyelerinin yanı sıra daha geniş çerçevedeki akrabalık ilişkilerinin açıklanması da kastedilir. Aile kavramı dünya çapında farklı kültürler arasında epey çeşitlilik gösterdiği için gerek öğrenciler gerekse öğretmenler açısından en etkileşimli konulardan biridir.

Bu yazıda, İngilizce aile tanıtma notlarıyla birlikte aile bireylerine ve akrabalık ilişkilerine dair önemli ipuçlarına ve eğlenceli aktivite önerilerine ulaşabilirsiniz.

Çekirdek Aile mi, Geniş Aile mi?

“Aile tanıtımında çekirdek aile mi, geniş aile mi temel alınmalı?” sorusunun yanıtı aslında ikisini de içerir. Öncelikle ¨Have you got a big family or a small family?” (veya “Do you have a big family or a small family?”) sorusuna yanıt verip sonra da “How many sisters have you got?” (veya “How many sisters do you have?”) / “How many brothers have you got?” (veya “How many brothers do you have?”) ya da “How many siblings have you got?” (veya “How many siblings do you have?”) sorularını yanıtlayarak aile bireylerinin tanıtımına giriş yapabilirsiniz.

a)

Have you got a small family?

veya

Do you have a small family?

(Küçük bir aileye mi sahipsiniz? – Aileniz küçük mü?)

Yes, I have. I have got a sister and a brother.

veya

Yes, I do. I have a sister and a brother.

(Evet, öyle. Bir kız kardeşim ve erkek kardeşim var.)

b)

Have you got a big family?

veya

Do you have a big family?

(Geniş bir aileye mi sahipsiniz?)

No, I haven’t. I have only got an sister.

veya

No, I don’t. I only have a sister.

(Hayır, değilim. Sadece bir kız kardeşim var.)

c)

Have you got any brothers or sisters?

veya

Do you have any brothers or sisters?

(Erkek veya kız kardeşleriniz var mı?)

No, I haven’t. I am an only child.

veya

No, I don’t. I am an only child.

(Hayır, değilim. Ben tek çocuğum.)

d)

Are you married? Have you got a husband or wife?

veya

Are you married? Do you have a husband or wife?

(Evli misiniz? Eşiniz [kocanız veya karınız] var mı?)

Yes, I am married. I have got a husband – I have got a wife.

veya

Yes, I am married. I have a husband – I have a wife.

(Evet, evliyim. Eşim [kocam veya karım] var.)

İngilizce aile bireylerinin tanıtımına kendinizden örnekler vererek veya çekirdek aileyle ilgili sorulardan başlamak günlük yaşamda sohbetlere giriş yapmak için de kullanılabilir. İkinci adımda çekirdek aile içerisinde yer alan rollerin tek tek İngilizce karşılıklarını ifade etmekte fayda vardır.

İngilizce Aile Bireyleri Kimlerden Oluşur?

Aile bireyleri açısından bakıldığında anne, baba ve çocukların çekirdek aileyi oluşturduğu söylenebilir. Bununla birlikte İngilizce aile bireylerini tanıtma görevleri genellikle kız ve erkek kardeşlerin tanıtılmasıyla başlar. Sonrasında anne, baba, ebeveyn kavramları, eş ve çocuk ya da evlat kavramlarının tanıtımına geçilmesi uygun olur.

 • My mother is Linda; my father is Bob. (Annem Linda’dır, babam Bob’tur.)
 • My sister is Lisa; my brother is Jack. (Kız kardeşim Lisa’dır, erkek kardeşim Jack’tir.)
 • Lisa is married. Her husband is Peter. (Lisa evlidir. Eşi [kocası] Peter’dır.)
 • Jack is also married. His wife is Sarah. (Jack de evlidir. Eşi [karısı] Sarah’dır.)
 • Sarah’s husband is Jack. (Sarah’nın eşi Jack’tir.)
 • Peter’s wife is Lisa. (Peter’ın eşi Lisa’dır.)
 • My parents are Linda and Bob. (Benim ebeveynlerim Linda ve Bob’dur.)

İngilizce aile bireyleri tanıtılırken kullanılabilecek püf noktalardan biri, aile üyelerini ikili gruplar halinde tanıtmaktır. Her iki bireyin yakınlık derecesine göre aralarındaki ilişkiyi açıklamak, aile bireyleriyle ilişkili sözcük bilgisini yerleştirmenin en kolay yoludur. Bu noktada, ikinci püf nokta ise aile bireyleri ve İngilizce akrabalık ilişkileri içerisinde kadın ve erkek rollerini karşılaştırmalı olarak ifade etmekten geçer. Hem İngilizce çekirdek aile hem de geniş aile içerisindeki kadın ve erkek rolleri, nötr bir dil olan Türkçeden farklı olarak ikili cinsiyete dayalıdır. Bu durum, İngilizce aile üyeleri listesi yaparken sözcüklerin hafızanızda daha kalıcı hale gelmesine olanak tanır. Ayrıca, akrabalık ilişkisini akılda tutmak için benzer bir yöntem izlemek de hızlı öğrenmeyi beraberinde getirir.

 • Lisa and Peter have got two children. They have got a son and a daughter. (Lisa ve Peter’ın iki çocuğu vardır. Bir erkek evlat ve bir kız evlat sahibidirler.)
 • Mark is their son. Mandy is their daughter. (Oğulları Mark, kızları ise Mandy’dir.)
 • Mark is Mandy’s brother. Mandy is Mark’s sister. (Mark Mandy’nin erkek kardeşi, Mandy Mark’ın kız kardeşidir.)

Family (Aile)

Male member – Female member (Erkek üye – Kadın üye):

 • Father – Mother (Baba – Anne)
 • Brother – Sister (Erkek kardeş – Kız kardeş)
 • Husband – Wife (Erkek eş [koca] – Kadın eş [hanım])
 • Son – Daughter (Erkek evlat – Kız evlat)
 • Grandfather – Grandmother (Büyükbaba – Büyükanne)

İngilizce Akrabalık İlişkileri Türkçedekinden Farklı mıdır?

İngiliz kültüründe aile ilişkilerini tanımlayan birçok kavram, bildiğiniz diğer Cermen dil ailesi üyelerine benzer biçimde erillik-dişillik ilişkisine bağlı olarak adlandırılır. Yukarıda gördüğünüz ikili ilişkilerde olduğu gibi, İngilizce akrabalık ilişkileri de ikili bir yapıdadır. Türkçede tek bir kavramla anlatılan aile üyeleri, İngilizce aile ağacı içinde iki farklı sözcükle anlatılabilir. “Yeğen” ve “kardeş” kavramları buna örnektir.

Male member – Female member (Kadın üye – Erkek üye):

 • Uncle – Aunt (Amca, Dayı, Enişte – Hala, Teyze, Yenge)
 • Nephew – Niece (Erkek yeğen – Kız yeğen)
 • Brother – Sister (Erkek kardeş – Kız kardeş)
 • Grandson – Granddaughter (Erkek torun – Kız torun)

Bununla birlikte, Türkçede her bir aile bireyinin farklı bir sözcükle temsil edilmesi durumu İngilizcede her zaman olmayabilir. Örneğin, “amca, dayı ve enişte” için sadece “uncle”, “hala, teyze ve yenge” için de sadece “aunt” kullanılır.

 • My father’s sister is my aunt. (Babamın kız kardeşi benim halamdır.)
 • My mother’s sister is also my aunt. (Annemin kız kardeşi benim teyzemdir.)

Bir başka farklılık ise aileye sonradan evlilik yoluyla dahil olan bireylere verilen adlardır. Geniş aile yapısı içinde düşünebileceğimiz bu üyeler, kan bağı ilişkisinin yasal yolla birleştirilmesi esasına dayanan İngilizce “in-law” ifadesiyle tanımlanır.

 • Brother-in-law (Kayınbirader)
 • Sister-in-law (Baldız)
 • Father-in-law (Kayınpeder)
 • Mother-in-law (Kayınvalide)
 • Dick is my wife’s brother. He is my brother-in-law. (Dick, eşimin erkek kardeşidir. O, benim kayınbiraderimdir.)
 • Brenda is my husband’s wife. She is my mother-in-law. (Brenda, eşimin kız kardeşidir. O, benim baldızımdır.)

İngilizce soy ağacı oluşturmada, bu tür kültürel özellikleri ve karşılaştırmaları dikkate almanın, özellikle geniş aile örneklemelerinde sizlere kolaylık sağlayacağını unutmayın.

Eğlenceli bir şekilde İngilizce Aile İlişkilerini Nasıl Öğrenebilirsiniz?

İngilizce aile ilişkileri ve aile bireyleri hem içerik olarak hem de farklı dil bilgisi kurallarını pekiştirmesi açısından oldukça verimli bir konudur. Durum böyle olunca, aile ilişkilerini bağımsız öğrenme teknikleri yoluyla öğrenirken farklı tekniklerle güçlendirmeniz oldukça kolaydır. Kendi kendine öğrenme yöntemini benimsiyorsanız, ailenizi tanıtabileceğiniz İngilizce basit cümleler ve kısa notlar hazırlayarak bunları özçekim yoluyla görselleştirebilir; fotoğraflarınızın altına bu notları yerleştirebilirsiniz. Dilerseniz, oyunlaştırma tekniğiyle aile üyelerinizi kısa videolarla İngilizce tanıtma yolunu da seçebilirsiniz. Böylece İngilizce sunum beceriniz de geliştirilmiş olur.

Bir diğer teknik ise etkileşimli öğrenme yoludur. Bunun içinde, ikili çalışma veya küçük gruplar halinde aktivite üretme biçimleri mevcuttur. Eğer etkileşimli öğrenmeyi tercih ederseniz aşağıdakilere benzer basit cümleler ve İngilizce tekrar yapıları ile bulmacalar hazırlayabilir, yarışmalar yapabilir ve zihin haritaları oluşturabilirsiniz. İşte size birkaç örnek:

 • My sister’s son is my _______. (Ablamın erkek evladı benim __________.)
 • My nephew’s father is my mother’s ________. (Yeğenimin babası benim annemin _________.)
 • What is your uncle’s brother’s son to you? (Amcanın erkek kardeşinin oğlu senin neyin olur?)
 • What is your mother’s brother-in-law to you? (Annenin kayınbiraderi senin neyin olur?)