İngilizce Aylar Nasıl Okunur?

by admin

Güzel ve akıcı biçimde İngilizce konuşabilmenin yolu İngilizce cümle kurma yapısını ve dil bilgisi kurallarını öğrenmekten, yeterli sayıda İngilizce kelime ezberlemekten ve sözcüklerin telaffuzlarını doğru olarak öğrenip bu konuda dil yatkınlığı kazanmaktan geçer. Bu dilde kendinizi başarılı bir şekilde ifade edebilmek için sözcük dağarcığınıza güvenmeniz ve  sözcüklerin okunuşlarından emin olmanız büyük önem taşır.

Günlük hayatın içinde İngilizce dil kullanımında zaman kavramlarının yeri ve rolü oldukça fazladır. Tıpkı ana dilinizi kullanırken olduğu gibi, bir yabancı dil olarak İngilizceyi kullanırken de sık sık zaman ve tarih ifade etmeye yarayan kelimelere başvurma ihtiyacı duyarsınız. Biriyle randevulaşırken herhangi bir tarih vermeniz beklendiğinde bu kelimelere ve okunuşlarına dair bilgiyi kullanmanız gerekir.

İngilizce Aylar ve Okunuşları

 

İngilizce öğrenmekte olan herhangi biri İngilizce ayları en kısa sürede okunuşlarıyla birlikte ezberlemelidir. Toplamda yalnızca on iki tane ay ismi olduğunu düşünürseniz, İngilizce ayları öğrenmek aslında çok da zor bir iş değildir. Ayrıca ayları ifade eden İngilizce kelimelerin bir kısmının yapı bakımından benzer olması ve yine bir bölümünün Türkçe karşılıklarıyla benzerlik göstermesi de bu konuda işinizi epeyce kolaylaştırır.

O halde hemen öğrenmeye başlayalım! Aşağıda, İngilizce ay adları, onların Türkçe karşılıkları ve Türkçe okunuşlarının tam listesini bulabilirsiniz.

Ocak – January (Ce-nu-e-ri)

Şubat – February (Feb-ru-e-ri)

Mart – March (Març)

Nisan – April (Ep-rıl)

Mayıs – May (Mey)

Haziran – June (Cun)

Temmuz – July (Cu-lay)

Ağustos – August (Ou-gıst)

Eylül – September (Sep-tem-bır)

Ekim – October (Ok-to-bır)

Kasım – November (No – vem – bır)

Aralık – December (Di-sem-bır)

İngilizce ayların isimlerini öğrendikten ve bu kelimeleri konuşmalarınızda rahatlıkla kullanmaya başladıktan sonra İngilizce dilinde yetkinlik seviyesine bir adım daha yaklaşmış olursunuz. Aylarla birlikte gün, yıl gibi diğer zaman kavramlarını da öğrenerek günlük hayatınızda İngilizce dilinde zaman içerikli ifadeleri rahatlıkla kullanabilir, iletişiminizi daha akıcı ve güvenilir hale getirebilirsiniz.

Özellikle zaman kavramının önemli olduğu bir iş yapıyorsanız ve günlük ajandanız dahilinde sürekli saat, gün, ay, yıl gibi zaman ölçekleriyle haşır neşir olmak durumunda kalıyorsanız, İngilizce ayları ve diğer zaman birimlerini, okunuşlarıyla beraber öğrenmenin sizin için önemi büyüktür. Turistik amaçlı olarak yurt dışına çıktığınızda bile zaman ifade eden bu İngilizce kelimelere ciddi manada ihtiyaç duyabilirsiniz. En temel haliyle, gezip görmek istediğiniz tarihi ve turistik mekanların hangi tarihler arasında açık ya da kapalı olduğunu anlayabilmek ve kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan seyahat edebilmek için bu kavramlara hakim olmanız gerekir.

Kısacası, İngilizce aylar, öğrenilmesi gereken İngilizce sözcükler listesinin ilk sıralarında yer alır.

İngilizce Ayları İçeren Örnek Cümleler

Herhangi bir yabancı dili öğrenmenin en temel ve altın kuralı, olabildiğince fazla pratik yapmaktır. Yeni bir İngilizce kelime öğrendiğinizde bu kelimeye hafızanızda kalıcı bir yer kazandırmak ve kelimenin günlük hayattaki farklı kullanım biçimlerini öğrenmek için onu bol bol cümle içinde kullanmalısınız.

İngilizce ayların cümle içinde nasıl kullanıldığını görmek ve ay isimlerini zihninize daha iyi yerleştirmek için birkaç cümle örneği verilebilir:

December is the last month of the year. (Aralık, yılın son ayıdır.)

Hangi ayda olduğunuzu şu kalıpla sorabilirsiniz:

“What month is it? (Hangi aydayız?)”

Bu soruya şu cevap verilebilir:

“It is May (Mayıs ayındayız).”

İngilizce ay isimleri genel olarak cümle içinde bu şekilde kullanılır. Ancak, yerine ve kullanım amacına göre buna benzer pek çok farklı cümle biçimi de ortaya çıkabilir. Ayların önüne hangi eklerin gelmesi gerektiği, tarih aktarımlarında ay isimlerinin kullanımı gibi hususlar için İngilizce gramer konularını detaylıca incelemek gerekir.

Örneğin, İngilizce ay isimleriyle “in” edatı (preposition) kullanılır. Ayın yanında yıl olsa da bu kural geçerlidir.

I will travel to Turkey in June. (Haziran ayında Türkiye’ye seyahat edeceğim.)

I will travel to Turkey in June 2020. (2020 yılının Haziran ayında Türkiye’ye seyahat edeceğim.)

İngilizce ay isimlerini tam anlamıyla öğrendikten sonra günlük konuşma dilinde bu sözcüklere yer verdikçe kullanılan cümle kalıpları da yavaş yavaş oturur. Yeterince pratik yaptıktan bir süre sonra cümlelerin ve cümle içindeki ay isimlerinin düşünmenize bile gerek kalmadan, kendiliğinden oturduğunu fark edersiniz.

İngilizce Ayları Öğrenmek İçin Öneriler

İngilizce ay isimleri ve onların okunuşları için yukarıdaki listeyi esas alarak çalışabilirsiniz. Bu süreçte size yardımcı olacak bazı çalışma ve pratik yapma yöntemlerinden bahsedilebilir. Bu yöntemler sayesinde yeni İngilizce kelimeleri sadece ezberleyerek değil aynı zamanda içselleştirerek öğrenmeniz mümkün hale gelir.

Söz konusu yöntemlerden ilki şarkılardan destek almaktır. İngilizce zaman kavramlarıyla birlikte ayları da bu konuda hazırlanmış İngilizce şarkılar aracılığıyla öğrenebilir veya pekiştirebilirsiniz. Bu anlamda, bilhassa İngilizce öğrenmeye çalışan kişiler için özel olarak hazırlanmış çok sayıda şarkı bulunur. Bu şarkılara internet üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Eğlenceli şarkılar aracılığıyla hem genel olarak İngilizce dilinizi ve telaffuz yeteneğinizi hem de özellikle İngilizce ay isimleriyle ilgili bilginizi pekiştirme imkanına ulaşabilirsiniz.

Sadece İngilizce şarkılar değil pek çok konuya dair İngilizce video içeriklerinden de aynı şekilde yararlanabilirsiniz. Teoride edindiğiniz yeni bilgileri görsel araçlarla tekrar ettiğinizde söz konusu yeni bilgilerin hafızanıza kalıcı olarak yerleşmesine yardımcı olabilirsiniz.

Şarkılar ve videolar dışında İngilizce ay isimlerini ve okunuşlarını öğrenmek için başka keyifli ve hareketli çalışma yöntemlerini de hayata geçirebilirsiniz. Örneğin, üzerinde İngilizce ay isimlerinin ve okunuşlarının yazılı olduğu minik kartlar hazırlayabilir ve bu kartları kullanarak her fırsatta pratik yapabilirsiniz. Gittiğiniz herhangi bir yere yanında taşıyabileceğiniz kelime kartları sayesinde zaman mekan fark etmeksizin sözcükleri tekrar etme ve bu yolla sık sık pratik yapma şansı elde edersiniz.