İngilizce Vize Talep Dilekçesi Nasıl Yazılır?

by admin

İster ticari, ister akademik ister gezi amacıyla olsun, zaman zaman yurt dışına çıkma ihtiyacı duyabiliyoruz. Ancak, bir ülkeye gidebilmek için öncelikle o ülkeden vize almak gerekiyor.

Vize talebi yapmak için İngilizce vize talep dilekçesi hazırlayarak gideceğiniz ülkenin konsolosluğuna başvuru yapmalısınız. Elbette bu dilekçeyi belirli bir formatta ve kurallara uygun bir şekilde yazmanız da çok büyük önem taşıyor.

İngilizce vize talep dilekçeleri amaca göre farklılık gösteriyor. Diğer bir deyişle, ticari amaç taşıyan bir dilekçe ile turistik gezi amacıyla hazırlayacağınız dilekçe birbirinden farklı formata sahip. Ayrıca, dilekçede kullandığınız kelimelerin resmî dile uygun ve günlük konuşma dilinden uzak olmasına da dikkat etmeniz gerekiyor.

İngilizce vize talep örneklerini ve nasıl yazılmaları gerektiğini burada bulabilirsiniz.

*Vize talep dilekçesini kendi ihtiyaçlarınıza göre düzenleyebilir, aktaracağınız konular hakkında eklemeler yapabilirsiniz.

İngilizce Turistik Şahsi Vize Talep Dilekçesi

Gezi amacıyla yurt dışına çıkıyorsanız, İngilizce turistik vize talep dilekçesi ile başvuru yapmanız gerekiyor. Bu dilekçe içeriğinde olması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

  • Ülkeye yapılacak seyahatin amacı, yapacağınız gezi süresince ziyaret edeceğiniz yerler, gezi tarihleri, hangi araçlarla seyahat edeceğiniz belirtilmeli. Ayrıca, oradan başka bir ülkeye geçecekseniz, bu konuda da bilgi vermelisiniz.
  • Bir yurt dışı turuna katılacaksınız bu turla ilgili bilgileri aktarmalısınız. Elbette, dilekçenizin yanında tura ait belgeleri de eklemelisiniz.
  • Gezi masraflarının nasıl ve kim tarafından karşılanacağını, yanınızda götüreceğiniz nakit miktarını ve ülkenizdeki taşınmazları da belgelerle kanıtlamalısınız.

İngilizce Turistik Vize Talep Dilekçesi Örneği

12/06/2019

Consulate General of Spain

Istanbul

To whom it may concern;

I am planning a trip to Spain between July 10-25, 2019, for touristic purposes. I will be visiting Madrid, Barcelona, Sevilla, Granada and Valencia during my trip. All expenses during the trip will be covered by myself. You can find attached all my travel documents.

I guarantee to return to my country on the departure date mentioned above, and I am kindly asking you to grant my visa.

Sincerely,

(Signature)

Name/Surname

Address

Phone

Turistik Vize Talep Dilekçesi Örneği (Türkçe)

12/06/2019

İspanya Başkonsolosluğu’na,

İstanbul

Yetkili makama,

10.07.2019-25-07.2019 tarihleri arasında İspanya’ya turistik gezi amacı bir seyahat yapmayı planlamaktayım. Seyahatim sırasında Madrid, Barselona, Sevilla, Granada ve Valensiya’yı ziyaret edeceğim. Seyahat süresince tüm masraflar tarafımdan karşılanacaktır. Seyahatimle ilgili dokümanları ekte bulabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen çıkış tarihinden önce ülkenizden çıkış yapacağımı taahhüt ederim. Söz konusu bilgiler doğrultusunda tarafıma gerekli vizenin verilmesini arz ederim.

Adı-Soyadı

(İmza)

Adres

Telefon

Şirket Vize Talep Dilekçesi

Bazı durumlarda vize talep dilekçesi bir şirket tarafından personeli adına hazırlanabilir. Böyle bir durumda, İngilizce vize talep dilekçesi şirketin imza yetkilisi kişi/kişiler tarafından imzalanmalı, sigorta ve diğer çalışma belgeleri vize talep dilekçesi ekinde ilgili makama sunulmalıdır. Ayrıca, dilekçe içeriğinde personelin şirketteki görevi, çalışma süresi, hangi pozisyonda yer aldığı, seyahat edeceği tarihler ve bu tarihlerde izinli olduğu gibi bilgiler yer almalıdır.

İngilizce Şirket Vize Talep Dilekçesi

12/06/2019

Consulate General of Spain

İstanbul

To whom it may concern;

Burcu Yılmaz (Passport No: ………….. ), works as a product manager in our company since 05.01.2010. She will be visiting Spain between July 10-25, 2019, for touristic purposes. Burcu will be using her annual leave on these dates.

We are ask you to grant her visa.

Sincerely,

(Signature)

Name-Surname

General Manager

Şirket Vize Talep Dilekçesi (Türkçe)

12/06/2019

İspanya Başkonsolosluğu’na,

İstanbul

Burcu Yılmaz (Pasaport No:……..) 05.01.2010 tarihinden itibaren şirketimizde ürün müdürü olarak çalışmaktadır. 10-25 Temmuz 2019 tarihlerinde ülkenizi turistik amaçla ziyaret edecektir. Kendisi bu tarihlerde yıllık izin hakkını kullanacaktır.

Kendisine gerekli vizenin verilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

(İmza)

Adı-Soyadı

Genel Müdür

Davet Mektubu

Eğer yurt dışında yaşayan bir akrabanız ya da arkadaşınız varsa o da konsolosluğa hitaben bir dilekçe yazarak sizi yaşadığı ülkeye davet edebilir. Davet mektubu, diğer vize talep dilekçelerinde olduğu gibi yine belirli kurallar doğrultusunda yazılmalı ve isteği net bir şekilde belirtmelidir. Bu mektup içeriğinde davet eden kişiye dair kişisel bilgiler, çalışma durumu ve çalışma bilgileri, ziyaretçi ve davet eden arasındaki ilişki, konaklama bilgileri davet edilen ziyaret tarihleri ve ziyaret sebebi belirtilmelidir. Davet mektubu vize talep dilekçesine ek olarak hazırlanır. Davet mektubunun İngilizce hazırlanması daha doğru olup davet eden kişinin o ülkede oturma ve çalışma izninin olması şarttır. Bu izinlerini gösterir belgelerin de ek belge olarak konsolosluğa gönderilmesi gerekir.

İngilizce Davet Mektubu Örneği

15 February 2019

Bristol

Subject: The invitation letter in support of Burcu Yılmaz’s visa application

To whom it may concern,

This is to certify that Burcu Yılmaz will be visiting me in Bristol, UK, for 2 weeks between the dates of 03 April to 17 April 2019 for my wedding ceremony. The applicant is my friend from high school and we have known each other for 15 years. She will be staying with me in my family home, the address of which is:

43 B, South Street,

Bristol CR 2T 9BA

I, Seda Öztürk, am a UK resident, have a work permit here and I currently working at a Xbank as a finance manager. A copy of my work permit is available in the appendix. I confirm that I will be sponsoring her stay and I have sufficient funds to host my visitor.

Should you require more information, you can contact me at +44 23 7016 1315 or at my email sedaozturk@xbank.com.

Sincerely,

Seda Öztürk

(Signature)

Guest information:

Name: Burcu Yılmaz

Date of Birth: 03 Dec 1984

Address: Bahçelievler Mahallesi, 12. Cadde, Akın Apt, No.7, Daire16, Çankaya, Ankara, Turkey

Tel: +90 555 55 55

Relationship: Friend

Visa Application No: 07395697

Türkçe Davet Mektubu Örneği

15 Şubat 2019

Bristol

Konu: Burcu Yılmaz’ın vize başvurusuna ek davet mektubu

İlgili Makama,

Bu dilekçe Burcu Yılmaz’ın, düğün törenim için 3 Nisan-17 Nisan 2019 tarihleri arasında 2 hafta olmak üzere beni Bristol, İngiltere’de ziyaret edeceğini belirtir belgedir. Ziyaretçi lise arkadaşım olup birbirimizi 15 yıldır tanımaktayız. Kendisi seyahati boyunca aşağıda belirttiğim adreste, ailemin evinde kalacaktır.

43 B, South Street,

Bristol CR 2T 9BA

Ben Seda Öztürk, İngiltere’de oturma ve çalışma iznine sahip olarak, Xbank’ta finans müdürü olarak çalışmaktayım. Davet mektubu ile beraber tarafınıza gönderdiğim belgeler arasında çalışma iznimin bir kopyası mevcuttur. Misafirimin ziyareti boyunca tüm masraflarını karşılayacağımı ve bunun için yeterli maddi imkânlarım olduğunu beyan ederim.

Daha fazla bilgi gereksiniminiz olursa bana +44 23 7016 1315 no’lu telefon numarasından veya sedaozturk@xbank.com. e-mail adresimden ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla

Seda Öztürk

(İmza)

Ziyaretçi Bilgileri

Adı: Burcu Yılmaz

Doğum Tarihi: 03 Dec 1984

Adres: Bahçelievler Mahallesi, 12. Cadde, Akın Apt, No.7, Daire16, Çankaya, Ankara, Türkiye

Telefon: +90 555 55 55

Yakınlık Derecesi: Arkadaş

Vize Başvuru No: 07395697