İngilizce Was Were Kullanımı ve Örnekler

by admin

Çinceden sonra dünyada en çok konuşulan dil İngilizcedir. Dört yüz yirmi yedi milyon kişi tarafından konuşulan İngilizcenin en büyük özelliklerinden biri elbette yaygın olarak kullanılıyor olmasıdır. İngilizce bilmek dünyanın her yerinde iletişim kurabilmenizi ve hatta kendinizi ülkenizde gibi hissetmenizi sağlar. Bu sebeple dünyanın herhangi bir yerine seyahat ederken, iş hayatınızda ya da sosyal hayatınızda hep karşınıza çıkan İngilizce dilini öğrenmek günümüzde neredeyse bir zorunluluk halini almıştır. İngilizceyi düzgün bir şekilde konuşmak ve yazmak için sadece kelime bilmek ne yazık ki yeterli değildir. Ayrıca dil bilgisine de aynı şekilde hakim olmak gerekir. Bu yazıda geçmiş zamanı belirten was/were kullanımı hakkında bilgi ve örnekler bulabilirsiniz.

İngilizce Zaman Kipleri Nelerdir?

İngilizcede Present Tense, Past Tense ve Future Tense olarak adlandırılan yani Türkçe karşılığı Şimdiki Zaman, Geçmiş Zaman ve Gelecek Zaman olan üç ana zaman kipi bulunmaktadır. Fakat elbette zaman kipleri bu üçüyle sınırlı değildir. Genel olarak bahsetmek gerekirse, şimdiki zamanda Present Simple, Present Continous, Present Perfect ve Present Perfect Continous, geçmiş zamanda Past Simple, Past Continous, Past Perfect ve Past Perfect Continous ve gelecek zamanda da Future Simple, Future Continous, Future Perfect ve Future Perfect Continous kipleri (“tense”) bulunur. Bu zamanları düzgün bir şekilde kullanmayı kavradığınız sürece İngilizce konuşmak düşündüğünüzden çok daha kolay bir hal alacaktır.

İngilizce Was/Were Nasıl Kullanılır?

İlk olarak şu soruya cevap vererek başlanabilir: Was/were nedir ve ne zaman kullanılır? Was/Were “to be” fiilinin geçmiş zaman kipiyle kullanıldığı haline denir. Bu, öğrenmesi çok kolay bir konudur ve üstelik günlük hayatta da çok fazla kullanılır. Geçmiş zamanda yapılan bir şey anlatıldığı zaman mutlaka kullanılması gereken was/were öğrenildiği zaman Past Tense yani geçmiş zaman kurallarını anlamak oldukça kolay bir hale gelir. Was/were kelimeleri cümle içinde farklı şekillerde bulunabilir bu sebeple de tam olarak öğrenilmesi biraz zaman alır. Kolay bir şekilde akılda tutmak için was/were, şimdiki zamanda bulunan am, is, are yardımcı fiillerinin geçmiş zamandaki hali olduğunu düşünebilirsiniz. Genellikle “was” tekil özneler için, “were” ise çoğul özneler için kullanılmaktadır. Yani I, he, she, it ile kullanılan “was”, you, we, they ile kullanılan da “were” yardımcı fiilidir. Burada dikkat edilmesi gereken bir ipucu, you tekil olsa bile her zaman “were” ile kullanılır; “you was” diye bir kullanım kesinlikle doğru değildir.

Was/Were Hangi Durumlarda Kullanılır?

Was/were yardımcı fiillerinin nerede ve hangi durumda kullanıldığını bilmek onları doğru bir şekilde kullanabilmek için çok önemlidir.

Geçmiş zamanda yaşanan bir olayı anlatırken was/were yardımcı fiilleri kullanılır:

“She was in England last year.” yani “O geçen sene İngiltere’deydi.” ya da “They were really busy.” yani “Onlar gerçekten çok meşguldü.” şeklinde kullanılabilir.

Eskiden sahip olunan statüden bahsederken ya da geçmiş zamanla ilgili konuşurken kullanılır:

“He was the manager of the company. / Şirketin yöneticisi oydu.”

Dilek kipleri kullanıldığı zaman yani if ya da wish ile birlikte kullanılır:

“I wish you were here. / Keşke burada olsaydın.”  “If I were you, I would buy that car. / Senin yerinde olsaydım o arabayı alırdım.”

Was/were yardımcı fiillerinin farklı bir kullanımı da Past Continous Tense ile ilişkilidir:

Bu durumda was/were asıl fiil ile birlikte kullanılır. “I was reading that book when you called me. / Beni aradığında o kitabı okuyordum.”

Yukarıda belirtilen durumlar geçerli olduğu zaman was/were kullanılmaktadır. Hangi yardımcı fiilin ne zaman kullanılacağını anlamak için özneye bakıp karar verebilirsiniz. Bu kalıpların olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde nasıl kullanıldığını bilmek de ayrıca önemli bir husustur.

Eğer olumlu bir cümle kurmak istiyorsanız:

 • Özne + was/were (yardımcı fiil) + Nesne / Eylem + Zaman Eki şeklinde kullanmalısınız.  Örneğin, “He was a hardworking student 3 years ago.”

Eğer olumsuz bir cümle kurmak istiyorsanız:

 • Özne + was/were (yardımcı fiil) + not (olumsuzluk eki) + Nesne / Eylem + Zaman eki.  Örneğin; “He wasn’t a hardworking student 3 years ago.”

Eğer bir soru cümlesi oluşturmak istiyorsanız:

 • Yardımcı fiil, yani was/were başa gelmelidir. Bu durumda kalıp şu şekilde olacaktır; Was/Were (yardımcı fiil) + Özne + Nesne / Eylem + Zaman Eki ve cümlenin sonuna da soru işareti “?” gelecektir. Bu kalıp kullanımına örnek olarak: “Was he a hardworking student 3 years ago? / Üç sene önce çalışkan bir öğrenci miydi?”

Soru Cümlelerine Was/Were Kullanarak Nasıl Cevap Verilir?

Soru cümlelerine was/were kullanarak nasıl cevap verileceğini de bilmek de oldukça önemlidir. Neyse ki bu kalıpları kavraması da çok kolay ve pratiktir. Cevap vereceğiniz sorunun olumlu ya da olumsuz bir cümle olmasına bağlı olarak cevaplar değişiklik gösterir.

Eğer bir soruya olumsuz cevap verecekseniz bu kalıbı kullanmalısınız:

No + Özne + was not / were not (yardımcı fiil)

 • No, you were not.

Eğer bir soruya olumlu cevap vereceksiniz bu kalıbı kullanmalısınız:

Yes + Özne + was/were (yardımcı fiil)

 • Yes, you were.

Was/Were Kullanımı ve Örnek Cümleler

 • She was in England last week. / O geçen hafta İngiltere’deydi.
 • He was very special for me. / O benim için çok özeldi.
 • My baby was born today. / Bebeğim bugün doğdu.
 • I was not hungry but I ate a hamburger. / Aç değildim ama bir hamburger yedim.
 • When I came, you were not in İzmir. / Ben geldiğimde sen İzmir’de değildin.
 • She was not tired but she slept early. / O yorgun değildi ama erken uyudu.
 • Where were you last night? / Dün gece neredeydin?
 • When was the last time you were home? / En son ne zaman evdeydin?
 • How was the weather yesterday? / Dün hava nasıldı?
 • Were you in the party last week? / Sen geçen hafta partide miydin?