Tablet ekranında istatistik tablosu

İstatistiklerle İngilizce

by admin

İngilizce; sinema, müzik, yayıncılık, bilim, internet ve iş dünyasındaki hakimiyeti ile günümüzde en yaygın öğrenilen ikinci dil olarak en çok kullanılan dil konumunda. Pek çok alanda iyi derecede İngilizce bilgisi gerektiği için, dünya çapında pek çok devletin milli eğitim kurumları İngilizce eğitimini zorunlu olarak veriyor. Hal böyleyken İngilizce diliyle alakalı istatistikler ve rakamlar da büyük bir ilgi konusu oluyor.

Dünyada kaç kişi İngilizce konuşuyor?

1 milyar 120 milyon kişiyle İngilizce dünyada en yaygın konuşulan dil. İngilizceyi, konuşan kişi sayısı bakımından Çince (1 milyar 107 milyon), Hintçe, (534 milyon) İspanyolca (513 milyon) ve Fransızca (285 milyon) takip ediyor.

Ana dili İngilizce olanlar ve ikinci dil olarak konuşanların sayısı kaç?

Dünyada 378 milyon kişi İngilizceyi ana dili olarak konuşurken 743 milyon kişi ikinci dil olarak kullanıyor.

İngilizce diyalogların ne kadarı ana dili İngilizce olanları kapsıyor?

Eğer dünyada yapılan tüm konuşmaları dinleseydik bunların sadece %4’ü ana dilini konuşanları içeriyor olurdu. Diğer diyaloglar ise taraflardan en az birinin ikinci dilini konuştuğu diyaloglar olurdu.

İnternetin dili İngilizce

İnternette en baskın dil İngilizce. İnternetteki içeriğin yaklaşık %54’ü İngilizce dilinde ve bunu sadece %6 ile Rusça takip ediyor. Bu veriler en fazla trafiğe sahip 10 milyon web sitesi taranarak elde edilmiştir. Almanya, İspanyolca ve Fransızca ise Rusçadan sonra internette en çok içeriğe sahip diğer diller.

Bilim ve teknik dili İngilizce

Dünyadaki teknik ve bilimsel yayınların %50’den fazlası İngilizce dilinde.

Kaç ülkede İngilizce konuşuluyor?

Dünyada 118 ülkede İngilizce, resmi dil statüsünde olsa da olmasa da, günlük hayatta yaygın olarak konuşuluyor. Bunu 58 ülke ile Arapça, 53 ülke ile Fransızca, 38 ülke ile Çince, 31 ülke ile İspanyolca takip ediyor.

Kaç ülkede İngilizce resmi dil statüsünde?

Günümüzde 59 ülkede İngilizce resmi dil olarak kabul ediliyor. İkinci sırada ise başka bir Avrupa çıkışlı dil var; dünya genelinde 29 ülkenin resmi dili Fransızca.

Günlük hayatın dili İngilizce

İngilizcenin birinci dil ya da resmi dil olmadığı pek çok ülkede de halkın büyük kısmı iş ilişkilerini ya da günlük yaşamını İngilizce dili ile sürdürüyor.

Örneğin Hindistan’da coğrafi bölgelere göre çok farklı yerel dilleri konuşan halklar, anlaşabilecekleri ortak dil olarak İngilizceyi kullanıyor. İngilizce ülkede en yaygın konuşulan ikinci dil olarak öne çıkıyor.

İngilizcede kaç kelime var?

İngilizcedeki toplam kelime sayısını tam olarak söylemek zor çünkü yabancı dillerden gelen ya da birden fazla anlam taşıyan pek çok kelime tartışmalı. Oxford sözlüğüne göre günümüzde İngilizcede 171.476 kelime kullanılıyor. Teknik terimleri ya da tartışmalı sözcükleri de katarak cömert bir tahmin yapıldığında ise sayı 750.000’e çıkıyor.

İngilizce konuşulan bir ülkede yetişmiş, ana dili İngilizce olan ve üniversite mezunu olan kişiler genelde 25-30 bin civarı sözcük kullanıyorlar. Ana dili İngilizce olan birisi bile İngilizce dilindeki sözcüklerin sadece %4’üne hakim olabiliyor.

İngilizceyi ikinci dil olarak kullananlar ise ortalama 2-3 bin kelime biliyor.

Kaç kişi İngilizce öğreniyor?

Dünya genelinde 1,5 milyar kişi İngilizce eğitimi alıyor. İngilizce öğretmenlerinin sayıca yetersiz kalması İngilizce eğitiminin önündeki en önemli engellerden birisi.

Hollandalılar ikinci dil olarak en iyi İngilizce konuşan halk sayılıyor. Hollanda’da konuşulan Felemenkçe dilinin İngilizce ile benzerliği bunda etkili olabilir. İngilizceyi ikinci dil olarak konuşanların dildeki başarısı bakımından Hollanda’yı İsveç, Norveç, Danimarka ve Singapur takip ediyor.

İngilizce eğitimine en çok ilgi gösterenler ise çoğunlukla Güney ve Doğu Asya ülkeleri. Singapur, Malezya, Filipinler, Hindistan, Hong Kong ve Güney Kore, İngilizce eğitimine en yoğun talep gösteren ülkeler arasında bulunuyor.

İngilizce kelimeler arasında isim, fiil, sıfat ve diğerlerinin oranı

Yapılan çalışmalarda İngilizcede gazeteler, dergiler, TV programları, filmler gibi mecralarda en çok karşılaşılan kelimelerin sayısının 2800 civarında olduğu ortaya çıkartılmış. Bunların %50’si isim, %25’i sıfat, %14’ü fiillerden oluşuyor. Kalanı ise diğer kategorilere giriyor.

İngilizcedeki kelime sayısının diğer dillerle karşılaştırması

İngilizce, Oxford Sözlüğü’ne göre 250.000 adet ile en fazla kelimeye sahip dil sayılıyor. Bunun tam karşısında ise sadece 123 kelimeye sahip Toki Pona dili var.

İngilizcedeki harf sayısı ve diğer dillerle karşılaştırması

Kamboçya’nın resmi dili Khmer 16 milyon kişi tarafından konuşuluyor ve alfabesindeki 74 harf ile harf sayısı bakımından dünyada birinci. Papua Yeni Gine’de konuşulan Rotokas dili ise sadece 12 harften oluşuyor. İngilizce ise alfabesinde 26 harfe sahip.

İngilizcedeki seslerin sayısı ve diğer dillerle karşılaştırması

Botswana’da 4200 kişi tarafından konuşulan !Xóõ dili tam 141 farklı sese sahip. Rotokas sadece 11 ses ile bunun tam karşıtını oluşturuyor. İngilizcede ise 44 ses var.

İngilizce eğitimi hangi ülkelerde zorunlu?

Dünyada 142 ülkede İngilizce eğitimi müfredatta zorunlu olarak yer alıyor. 41 ülkede ise İngilizce dersi seçmeli olarak alınabiliyor. İngilizce eğitiminin zorunlu olmadığı gelişmiş ülkeler arasında Rusya, Fransa, Portekiz ve Avusturya dikkat çekiyor. Bazı ülkelerde ise zorunlu İngilizce eğitimi yaşı değişebiliyor. Örneğin ilkokulda seçmeli olan İngilizce dersi lisede zorunlu olabiliyor.

İngilizce eğitimine ne kadar para ve zaman harcanıyor?

Yabancı dil öğrenimine harcanan para konusunda Uzak Doğu ülkeleri başı çekiyor.

Güney Kore 2009 yılında ülkenin tüm eğitim bütçesinin %40’ını İngilizce eğitimine harcadı. Bu da yaklaşık 12 milyar dolar ediyor. 50 milyon nüfuslu ülkede kişi başına yaklaşık 500 dolar İngilizce eğitim için harcanıyor.

Çin ana okulu seviyesinde İngilizce eğitimini başlatıyor ve Çinli aileler çocuklarının yabancı dil eğitimi için yıllık 1500 avro civarında para harcayabiliyor.

Yabancı dil eğitiminin ülkedeki eğitim müfredatı içinde payı bakımından ise Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İzlanda, İsrail, Japonya, Lüksemburg, Norveç gibi ülkeler öne çıkıyor. İngilizce eğitiminin müfredat içindeki payı %5 ile %15 arasında değişirken Avrupa ülkelerinde daha çok okulda, Asya ülkelerinde ise okul dışı eğitimde (kurslar ve benzeri) yabancı dil eğitiminin ağırlık kazandığı görülüyor.

İngilizcenin başka hangi alanlarda hakimiyeti var?

  • Dünyada gönderilen tüm postaların ve faksların üçte biri İngilizce dilinde.
  • Dünyadaki tüm bilgisayarlarda depolanan verilerin %80’i İngilizce dilinde.
  • Denizcilik ve havacılık dili İngilizce. Ayrıca Dünya Kiliseler Birliği’nin resmi dili de İngilizce. Yani günümüzde Hristiyanlık dini bakımından da İngilizce hakim dil konumunda.
  • Dünyanın en büyük beş yayın kurumu CBS, NBC, ABC, BBC ve CBC İngilizce yayın yapıyor. Bu yayınlar tüm dünyada milyarlarca insana ulaşıyor.
  • İngilizceyi ana dili kabul eden kişi sayısı dünya nüfusunun %10’unu oluşturuyor ama bu kişiler dünyadaki ekonomik gücün %30’una sahip. Bu da İngilizce dilinin ülkenin dışa açıklığı, eğitim seviyesi ve gelişmişliği üzerindeki etkisini gösteriyor.

Neden İngilizce öğrenmek gerekli?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, konuşan kişi sayısının çokluğu, kelime zenginliği ve sayısız alandaki hakimiyeti dolayısıyla İngilizce giderek dünyanın ortak dili haline geliyor. Dolayısıyla iyi bir eğitim ve başarılı bir kariyer hedefleyen kişilerin İngilizce bilmeden bunu başarabilmesi artık pek olası değil. Bunun yanı sıra, yurt dışında eğitim almak isteyen kişiler de dünyanın en iyi üniversitelerine ve alanlarındaki en ileri seviyede eğitime ancak üst düzeyde İngilizce bilmeleri halinde erişebiliyor. Resmi dili İngilizce olmayan ülkelerde dahi pek çok başarılı üniversite İngilizce dilinde eğitim veriyor.

İngilizce uluslararası ilişkiler için en öncelikli dil konumunda ve hiçbirinin ana dili İngilizce olmasa bile farklı milletlerden insanlar, hatta Hindistan örneğinde olduğu gibi aynı ülkenin farklı bölgelerinden insanlar, aralarında anlaşabilmek için İngilizce dilini kullanıyor.

Günümüzde teknoloji pek çok iş alanında insan gücünün yerini alıyor. Yapay zeka giderek insanın yerini alırken bu yapay zekayı yaratan ve kodlayan kişiler yani programcılar en çok aranan kişiler haline geliyor. Programcılıkta ve genel olarak tüm bilişim sektöründe de yine en geçerli dil İngilizce.

Ayrıca, İngilizce öğrenmek keyifli ve ufuk açıcı. Siz de İngilizce sayesinde dünyaya açılabilir, farklı kültürleri ve farklı insanları tanıyabilir, bir birey olarak sınırlarınızı genişletebilir ve gelişebilirsiniz.