Kırmızı ve sarı ok işaretleri

Passive/Active Voice Kullanımı

by admin

Birçok dil öğreniminde olduğu gibi İngilizcede de dil bilgisi kurallarını mutlaka öğrenmeniz ve zamanla onlara hakim olmanız gerekir. İlk öğrenilen İngilizce dil bilgisi kurallarının başında İngilizce zamanlar ve fiil çekimleri gelir. Bu konuda en çok güçlük çekilen dil bilgisi konulardan bir tanesi Passive/Active Voice kullanımıdır. Özellikle de orta seviyeden sonra, ileri seviye dil bilgisi gerektiren makaleleri ve yayınları anlamak için Passive/Active Voice kullanımını bilmeniz çok önemlidir. Çünkü Active/Passive Voice özellikle akademik makalelerin vazgeçilmezleri arasında yer alır.

Hal böyle olunca özellikle yüksek öğrenime devam eden öğrencilerin gerek akademik makaleleri rahatça okuyup anlamaları gerekse anlaşılır raporlar ve tezler yazmaları için Passive/Active Voice kullanımına hakim olmaları şart. Karmaşık gibi görünse de çalışarak ve bol bol pratik yaparak bu güç konunun üstesinden kolayca gelmeniz mümkün. Active ve Passive Voice hakkında işinize yarayabilecek temel bilgileri bu yazıda sizin için derledik.

Passive/Active Voice Farkları Nelerdir?

“Voice” kelimesi bir cümlede öznenin eylemi gerçekleştirdiğini veya gerçekleşen eylemden etkilendiğini gösteren bir fiil biçimini ifade eder. Daha açık bir ifadeyle Türkçede de kullanılan Edilgen/Etken cümle yapılarına karşılık gelir. Eğer bir cümle Active Voice (etken yapı) kullanılarak yazıldıysa cümlede eylem o cümlenin öznesi tarafından gerçekleştirilir. Passive Voice (edilgen yapı) kullanılarak yazıldıysa özne o cümle içerisinde eylemden etkilenen konumundadır. Bir cümlede eylemi yapanı değil de eylemin yapılıp yapılmadığı ön plana çıkarmak isterseniz ya da kişiye doğrudan gönderme istemezseniz Passive Voice (Edilgen Yapı) kullanmanız gerekir.

Örnek:

Active: The award winning chef prepares each meal with loving care. (Ödüllü şef her bir yemeği sevgi dolu bir özenle hazırlar.)

Passive: Each meal is prepared with loving care by the award winning chef. (Her yemek ödüllü şef tarafından sevgi dolu bir özenle hazırlanır.)

Örnekten de anlaşılacağı gibi Active Voice kullanılan cümlede eylemi gerçekleştiren öznedir. Yani “ödüllü şef” yemeği hazırlama eylemini gerçekleştirmiştir. Passive Voice yapısı kullanılarak yazılan cümlede ise cümlenin öznesi olan “yemek” hazırlanma eyleminden etkilenen konumundadır. Yani etken cümlenin (Active Voice) öznesi edilgen cümlenin (Passive Voice) nesnesi haline gelmiştir. Active Voice yapısı insanların veya şeylerin yaptıklarıyla, Passive Voice yapısı ise insanlara veya şeylere ne olduğuyla ilgilenir.

Passive/Active Voice Nasıl Kullanılır?

Bir cümleyi edilgen yapıya (Passive Voice) çevirmek için “to be” fiilinden faydalanılır. Öncelikle etken cümlenin (Active Voice) nesnesi, özne olarak edilgen cümlenin başına getirilir. Ardından uygun biçimiyle “to be” fili (am, is, are, was, were, is being, are being, was being, were being, have been, has been, will be, can be, must be, must have been, will have been, should have been vb.) getirilir ve “to be” fiilini esas fiilin “past participle” (geçmiş zaman çekimi) biçimi izler. Cümle içerisinde eylemi gerçekleştiren kişi önemliyse Active Voice (etken yapı) cümlesinin öznesi, Passive Voice (edilgen yapı) cümlesinin nesnesini dönüştürülür ve cümlede tarafından anlamına gelen “by” ilgecinden sonra kullanılır. Daha kolay anlaşılabilmesi için aşağıdaki şekilde formüle edilebilir:

 • Active Voice (Etken Yapı): Subject + Verb + Object
 • Passive Voice (Edilgen Yapı): Subject + To Be + V3 + by + …
Örnekler:

Active: We use camera to take pictures. (Fotoğraf çekmek için kamera kullanırız.)

Passive: A camera is used to take pictures. (Fotoğraf çekmek için kamera kullanılır.)

Active: Computers have made information more accessible. (Bilgisayarlar bilgiyi daha erişilebilir hale getirdi.)

Passive: Information has been made more accessible by computers. (Bilgi bilgisayarlar tarafından daha ulaşılabilir hale getirildi.)

Active: The maid is cleaning the house. (Hizmetçi evi temizliyor.)

Passive: The house is being cleaned by the maid. (Ev hizmetçi tarafından temizleniyor.)

Zamanlara Göre Passive/Active Voice Kalıpları Nelerdir?

 1. Simple Present Tense

Geniş zaman, genelleme yapmak, var olan bir durumdan bahsetmek ve tekrarlanan eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

 • Active: S + V + O
 • Passive: S + am/is/are + V3

Active: All humans are equal. (Tüm insanlar eşittir.)

Passive: All humans are created equal. (Tüm insanlar eşit yaratılmıştır.)

 1. Present Progressive

Şimdiki zaman, halen devam eden veya geçici aktiviteler için kullanılır.

 • Active: S + am/is/are+ Ving + O
 • Passive: S + am/is/are + being + V3

Active: The students are learning Spanish. (Öğrenciler İspanyolca öğreniyor.)

Passive: Spanish is being learned by the students. (İspanyolca öğrenciler tarafından öğreniliyor.)

 1. Present Perfect Tense

Bu zaman, geçmişte olmuş ama etkisi hala devam eden olaylar için kullanılır.

 • Active: S + has/have+ V3 + O
 • Passive: S + has/have + been + V3

Active: He has opened a language institute. (O, dil enstitüsü açtı.)

Passive: The language institute has been opened by him. (Dil enstitüsü onun tarafından açıldı.)

 1. Simple Past

Geçmişte belirli bir zamanda genel veya alışılmış bir eylemi ifade etmek için kullanılan zamandır.

 • Active: S + V2 + O
 • Passive: S + was/were + V3

Active: The Normans invaded England in 1066. (Normanlar 1066’da İngiltereyi işgal etti.)

Passive: England was invaded by Normans in 1066. (İngiltere 1066’da Normanlar tarafından işgal edildi.)

 1. Past Progressive

Geçmişte belli bir zamanda devam eden olaylar için kullanılır.

 • Active: S + was/were + Ving + O
 • Passive: S + was/were + being + V3

Active: Mary and Paul were dating in those days. (Mary ve Paul o günlerde çıkıyorlardı.)

Passive: One afternoon, Mary was being kissed by Paul. (Mary, bir öğlenden sonra Paul tarafından öpülüyordu.)

 1. Past Perfect

Geçmişte bir eylemden daha önce tamamlanan başka bir eylemden bahsedilirken kullanılır.

 • Active: S + had + V3 + O
 • Passive: S + had + been + V3

Active: Mary’s mother was shocked because she had forbidden her daughter to date. (Mary’nin annesi çok şaşırdı çünkü kızının biriyle çıkmasını yasaklamıştı.)

Passive: Mary had been kissed many times before that day. (Mary daha önce birçok kez öpülmüştü.)

 1. Simple Future

Gelecekte olması beklenen olaylar için kullanılır.

 • Active: S + will + V + O ya da S + am/is/are going to + V + O
 • Passive: S + will + be + V3 ya da S + am/is/are going to + V3 + O

Active: Paul and Mary will marry in June. (Paul ve Mary haziranda evlenecek.)

Passive: They will be married by a priest. (Onlar rahip tarafından evlendirilecekler.)

* Bazı “progressive tense”ler ve “future tense”ler Passive Voice olarak kullanılmazlar.

Passive Voice Hangi Durumlarda Kullanılır?

Passive Voice, eylemi yapan bilinmiyorsa veya eylemi yapanın belirtilmesinin gerekmediği durumlarda kullanılabilir.

Örnek:

Coffee is grown in Brazil. (Kahve Brezilya’da yetiştirilir.)

“One” ve “you” gibi öznelerin kullanılmasından kaçınmak için kullanılabilir.

Örnek:

“You can hire buses cheaply” veya “One can hire buses cheaply” yerine:

Buses can be hired cheaply. (Otobüsler ucuza kiralanabilir.)

Eylemi yapan kişiden ziyade eylemin kendisini veya olayı vurgulamak için kullanılabilir.

Örnek:

Milk is produced on a diary farm. (Süt çiftlikte üretilir.)

Bir cümleye daha resmî bir ifade vermek veya eylemi kişisel olmaktan çıkarmak için kullanılabilir.

Örnek:

I has been decided to close the canteen. (Kantinin kapatılmasına karar verildi.)

Passive/Active Voice kullanımının oturması için düzenli çalışmaya zaman ayırmalısınız. Hemen English Ninjas’a kaydolarak ana dili İngilizce olan eğitmenlerle bol bol pratik yapma şansını yakalayabilirsiniz. Hem de istediğiniz her zaman ve her yerde!