Köstekli Saat

Past Continuous Tense Nedir ve Nasıl Kullanılır?

by admin

Günümüzde birçok insan İngilizceyi ikinci dil olarak öğrenmeye zaman ayırır. Yeni bir iş ararken, seyahat ederken, internet üzerinden insanlarla konuşurken İngilizce öğrenmek, hem kişisel hem de profesyonel olarak yardımcı olabilir. Kariyer fırsatlarını artırabilir ve dünyanın farklı farklı yerlerinden insanlarla iletişime geçmenizi sağlayabilir.

İngilizceyi anlamak ve konuşmak için kelime bilgisi ve dil bilgisi olmak üzere iki temel bilgi kümesine ihtiyaç duyarız. Kelime bilgisi her ne kadar daha önemli gibi gözükse de dil bilgisi anlamlı cümle kurmada ve cümleleri anlamada kritik önem taşır. Zaman kipleri de yazma ve konuşmada kendimizi ifade ederken, dinleme ve okumada ise ifade edileni anlarken bilmemiz gereken dil bilgisi kurallarının başında gelir.

İngilizcede Zaman Kipleri

İngilizcede, Türkçede olduğu gibi Geçmiş Zaman (Past Tense), Şimdiki Zaman (Present Tense) ve Gelecek Zaman (Future Tense) olmak üzere üç temel zaman kipi vardır. Bu üç zaman kipi de kendi içlerinde dallanarak farklı zaman kiplerini meydana getirirler. Örneğin Past Simple Tense, geçmişte tamamlanmış ve bitmiş eylemler için kullanılırken Past Continuous Tense ise geçmişte sözü edilen bir zaman diliminde yapılan eylemi anlatırken kullanılır. Her iki durum da Past Tense olarak adlandırılmasına ve geçmişte olmasına rağmen, anlam farklılıklarından dolayı farklı zaman kipleri kullanılarak anlatılır.

Past Continuous Tense

Örnekte de ifade edildiği gibi Past Continuous Tense, belirli bir zaman diliminde gerçekleşmiş ve o sırada devam etmiş bir eylemi anlatırken kullanılan zaman kipidir. Türkçede geçmiş zamanın hikayesi olarak da bildiğimiz bu zamana “geliyordum”, “yapıyordun”, “gidiyorduk” gibi örnekler verebiliriz. Temel olarak cümle yapısı da şöyle: Geçmiş zaman yardımcı fiilleri “was”, “were” kullanılır ve fiillerin sonuna “-ing” takısı getirilir. Bu kullanımı “I was going”, “We were doing” şeklinde örneklendirebiliriz. Past Continuous Tense için aşağıdaki gibi bir tablo oluşturmak, kullanım şeklini öğrenmek için faydalı olacaktır.

Olumlu Cümle (+)                        Olumsuz Cümle (-)                     Soru Cümlesi (?)

I was going. (Gidiyordum.)             I wasn’t going. (Gitmiyordum.)            Was I going? (Gidiyor muydum?)

You were going. (Gidiyordun.)      You weren’t going. (Gitmiyordun)      Were you going? (Gidiyor muydun?)

He was going. ( Gidiyordu.)           He wasn’t going. (Gitmiyordu.)            Was he going? (Gidiyor muydu?)

She was going (Gidiyordu.)            She wasn’t going. (Gitmiyordu.)          Was she going? (Gidiyor muydu?)

It was going. (Gidiyordu.)               It wasn’t going. (Gitmiyordu.)              Was it going? (Gidiyor muydu?)

We were going. (Gidiyorduk.)       We weren’t going. (Gitmiyorduk.)       Were we going? (Gidiyor muyduk?)

They were going. (Gidiyorlardı.)  They weren’t going. (Gitmiyorlardı.)    Were they going? (Gidiyorlar mıydı?)

Past Continuous Tense Kullanım Alanları

1. Geçmişte belirli bir zamanda yapılan eylemler

Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşmiş ya da yapılmış olan ve devamlılığı olan eylemler için Past Continuous Tense kullanırız. Past Simple Tense’ten farklı olarak Continuous Tense kullanırken o zamanın ya da zaman diliminin kendisi değil o anda o eylemin yapılmakta olduğu belirtilir. Aradaki farkı anlamak için şu örnekleri verebiliriz:

  • Last night at 8 pm, I was doing my homework. (Dün akşam 8’de ödevimi yapıyordum.)
  • Last night at 8 pm, I did my homework. (Dün akşam 8’de ödevimi yaptım ve bitirdim.)

Bu örneklerde de olduğu gibi Past Continuous Tense kullandığımız zaman dün akşam 8’de ödevi yapıyor                         olduğumuzu vurgularız. Ödev yapmaya saat 8’de de başlamış olabiliriz, 8’den önce de başlamış olabiliriz; bu önemli değildir.             Önemli olan, ödev yapma eyleminin saat 8 olduğunda hala devam ediyor olmasıdır. Past Simple Tense kullandığımız zaman               ise ödev 8’de yapılmış ve bitirilmiştir.

2. Geçmişte tamamlanmamış, yarıda kalmış eylemler

Geçmişte bir süreç içerisinde gerçekleşmekte olan ve yarıda kalan eylemleri anlatmak için Past Continuous Tense kullanırız. Devam eden bu eylem genelde Simple Past tense kullanılmış olan başka bir eylem tarafından kesilir. Örnek verecek olursak;

  • I was doing my homework when my mother called me. (Annem beni çağırdığında ödevimi yapıyordum.)
  • She was playing basketball when she hurt her leg. (Ayağını incittiğinde basketbol oynuyordu.)

Örneklerde de görüldüğü üzere sürmekte olan eylem başka bir eylem tarafından kesilmiş. Böyle bir durumda yarıda kalmış olan eylemi belirtmek veya anlatmak için Past Continuous Tense kullanılır.

3. Geçmişte gerçekleşmiş paralel eylemler

Geçmişte aynı anda yapılan eylemleri ifade ederken yine Past Continuous Tense kullanırız. Daha doğru bir deyişle, iki eylem Past Continuous Tense ile aynı cümle içerisinde aynı anda kullanılıyorsa buradan her iki eylemin aynı anda yapıldığını anlarız. Örnek olarak

  • I was cleaning my room while my mother was making dinner. (Annem yemek yaparken ben de odamı temizliyordum.)
  • They were eating, talking and laughing. (Yiyorlar, konuşuyorlar ve gülüyorlardı.)

Görüldüğü üzere aynı anda yapılan eylemler Past Continuous Tense ile ifade edilir. Bu paralel eylemler iki farklı kişi tarafından yapılan farklı eylemler şeklinde de kullanılabilir, iki farklı kişi tarafından yapılan aynı eylemler şeklinde de kullanılabilir.

4. Geçmişteki olayların tasviri

İngilizcede hikaye anlatımı yapılırken geçmişte gerçekleşmiş bir dizi olayı ya da o anki atmosferi tasvir etmek için genelde Past Continuous Tense kullanılır. Aşağıdaki paragrafta bu kullanımın nasıl yapıldığını görebilirsiniz:

When I walked into the cafe, Ahmet and Mehmet were talking. Kemal was chatting to the waiter. Ayşe and Ali were flirting with each other and Zeynep was telling her friends one of her stories about her career. The cafe was smelling of freshly baked cake and coffee. (Kafeye girdiğimde ‌Ahmet ve Mehmet konuşuyorlardı. Kemal garson ile sohbet ediyordu. Ayşe ve Ali birbirleriyle flört ediyor ve ‌Zeynep arkadaşlarına kariyeriyle alakalı hikayelerinden birini anlatıyordu. Kafe yeni pişmiş kek ve kahve kokuyordu.)

5. Geçmişte tekrar eden ve rahatsızlık veren olaylar

Geçmişte sürekli olarak tekrarlanan ve genelde rahatsızlık veren olayları anlatmak için de Past Continuous Tense kullanırız. “Always” ya da “constantly” gibi yardımcı kelimelerle kullanılır.

  • He was always coming late for meetings. (Her zaman toplantılara geç geliyordu.)
  • I was constantly missing my bus. (Otobüsümü hep kaçırıyordum.)

Genel olarak Past Continuous Tense kuralları ve kullanımı bu şekilde yapılır. Dil bilgisi kuralları bu yazımızdaki anlatımda olduğu gibi basit ve anlaşılabilir şekilde aktarıldığı zaman İngilizceyi öğrenmek çok kolay hale gelir. Örnekler üzerinden ilerlemek, aynı cümleyi farklı öznelerle olumlu, olumsuz ya da soru şeklinde kullanmak kavramayı kolaylaştırır. Ama en önemli olan şey, bilgileri öğrendikten sonra ne kadar zaman geçerse geçsin unutmamaktır. Bu da ancak sürekli pratik yoluyla sağlanabilir.

Bu pratiği yapmanın en basit ve erişilebilir yollarından birisi de English Ninjas platformunu kullanmak. İngilizce öğrenmeyi ve pratiğini yapmayı eğlenceli bir yoldan hızlı ve doğru şekilde gerçekleştirmek istiyorsanız siz de bu platforma kaydolabilir, sonra cihazlarınızdan ona rahatça erişerek ana dili İngilizce olan tecrübeli eğitmenler eşliğinde İngilizcenizi daha üst seviyelere taşıyabilirsiniz.